Vändbord BS40

  
              BS40 vändbord i upphöjt läge utan byggkomponent.

Randek arbets- och vändbord BS40 är ett effektivt redskap vid produktion av prefabricerade vägg-, tak- och golvelement samt gavelspetsar i trä- eller stålstomme. Bordparet kan användas enskilt eller placeras i en linje. Hög kvalitet uppnås genom att byggnadselementen blir kvadratiska vilket garanteras av ihopklämningsfunktionen. Vänding av byggnadselement sker under en kontrollerad automatisk process. Hög produktivitet uppnås eftersom arbetsborden är optimerade för prefabricerad hustillverkning. S40 är en kombination av 1 st BS30OU arbetsbord med uppresning och 1 st BS30R mottagare. Vändbord BS40 är en flexibel produkt där en rad olika tillval kan adderas, läs mer under tillvalsrubrik.

Funktionsbeskrivning

Följande arbetsmoment kan utföras i arbetsbordet/ vändbordet:

 • Snabb och effektiv breddomställning med den motoriserade breddomställningsfunktionen.
 • Automatisk vänding av byggnadselement, uppresarbord lämnar kontrollerat över väggen till mottagarbordet och byggnadselementet vänds.
 • Uppriktning av byggnadselement genom hopklämningsfunktion, motordrivna trapetsskruvar pressar med stopptapparna på långssidan ihop byggnadselementet till en högkvalitativ kvadratisk form.
 • Placering av stoppar eller presscylindrar i hålbalkarna som löper parallellhet med kortsidan i syfte att uppnå optimerat stöd/press vid uppbyggnad av byggnadselement med sneda vinklar eller annan komplex form.
 • Inkoppling av luftdrivna eller eldrivna verktyg direkt i arbetsbordet.
 • Bordet är framtaget för att det ska vara enkelt och effektivt att utföra manuella moment såsom: uppbyggnad regelverk, påläggning och spikning av skivor, fästning av vindpapp och plastfilm samt illäggande av isolering.

Teknisk beskrivning

 • Längd ¤ mm (finns i följande längder 6000, 7200, 8400, 9600 10800 och 12000 mm)
 • Motoriserad breddomställning mellan 2100 – 3300 mm, placering av stopptappar i hålbalkar bidrar till att byggnadselement med mindre dimension än 2100 mm kan pressas samman.
 • Hålbalkar, löper parallellt med kortsidorna. I hålbalkar kan presscylindrar placeras eller stopptappar.
 • Ihopklämningsfunktion, motoriserade trapetsskruvar garanterar parallellitet vid uppriktning av byggnadselement.
 • Vändborden är hydrauliskt uppresbara till 86/94°
 • Stopptappar höjd 200 mm
 • Borden är täckta med plywoodskivor så långt det är tekniskt möjligt, skivorna bidrar till att man enkelt kan lägga ut reglar och delelement på bordet.
 • Borden är tillverkade i kraftiga stålprofiler.
 • Bordens arbetshöjd är 700 mm.
 • Borden är konstruerade på ett sätt så att man enkelt i framtiden kan komplettera med en arbetsportal för till exempel spikning, sågning och borrning.
 • El- och luftuttag på långsidorna för matning av handverktyg.

Säkerhet

 • Maskinen är utrustad med nödstopp
 • CE-märkt

Fördelar

 • Kvadratiska byggnadselement uppnås genom ihopklämningsfunktionen som även garanterar parallellitet.
 • Kontrollerad och automatiska vänding av byggnadselement
 • Idealisk arbetshöjd
 • Snabb omställning i breddled
 • Möjlighet till att bygga sneda/komplexa byggnadselement effektivt, hålbalkar skapar möjlighet för effektivt stöd/press.
 • El- luftuttag direkt i arbetsbord.